Opmetingen

Opmetingen

Wij maken een opmetingsplan van uw onroerend goed :

  • grensbepaling: het vastleggen van de perceelsgrenzen van uw eigendom.
  • PV (proces verbaal) van afpaling: het officieel registreren van een grensbepaling tussen 2 of meer  aangrenzende eigenaars.
  • aankoop en verkoop van uw eigendom: deze opmeting geeft de kopers zekerheid over de oppervlakte en grenzen van het aan te kopen goed. Het is aanbevolen dit plan bij de notariële akte te voegen.
  • ruilen van gronden: om efficiëntere perceelsvormen te verkrijgen kan een grondruiling een oplossing zijn, het opmetingsplan is verplicht om toe te voegen aan de notariële akte.
  • opsplitsen van uw eigendom: een opmetingsplan is verplicht om de perceelsgrenzen en oppervlakten van de nieuw te vormen percelen te officialiseren, het plan dient toegevoegd te worden aan de notariële akte.
  • in functie van uw bouwplannen: er wordt een opmetingsplan gemaakt om een correcte inplanting van uw renovatie of nieuwbouw mogelijk te maken. ( vb. hoogtes, bestaande gebouwen, straat, …)

Het maken van een opmetingsplan bestaat uit voorbereidend opzoekwerk en onderzoekswerk, opmeting ter plaatse, het tekenen van een plan en eventuele aanvraag voor prekadastratie. ( Aanvraag voor officiële registratie van het plan en kavels op het kadaster)

Wij kunnen beroep doen op meerdere archieven in ons kantoor. Deze archieven zijn een rijkdom aan informatie voor opmetingen in onze regio en gaan terug tot 1925.
Onze plannen worden opgemaakt in een nationaal coördinatenstelsel (Lambert 72) en kunnen ook digitaal bezorgd worden (PDF/DWG).


verkavelingen

Verkavelingen

Wij stellen uw aanvraag voor een verkaveling (omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden) samen.
Een aanvraag is nodig wanneer u uw eigendom wenst te verdelen in 2 of meerdere loten.

Wenst u een bestaande verkaveling te wijzigen dient u een verkavelingswijziging (omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling) aan te vragen.

Een aanvraagdossier bestaat uit een aanvraagformulier, motivatienota, liggingsplan, aanvraag voor eventuele openbare nutsvoorzieningen, omgevingsplan, verkavelingsontwerp, foto’s, screening milieueffectenrapport, eventueel compensatieformulier voor ontbossingen, … enz.
De volledige aanvraag wordt, na overleg met u, ingediend bij het gemeentebestuur.
Vanaf 1 juni 2017 dient de aanvraag digitaal te gebeuren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.


Waardebepaling onroerende goederen

Waardebepaling onroerende goederen

Een schattingsverslag met waardering van uw onroerend goed kan u nodig hebben om verschillende redenen:

  • bij verkoop en/of verhuur
  • in het kader van nalatenschappen, schenkingen, onverdeeldheid
  • bij het inbrengen in vennootschappen
  • bij verdeling en vereffening echtscheidingen

Onze landmeters-experten zijn ingeschreven op de lijst van de Vlaamse belastingdienst en ondertekenden het kwaliteitscharter. Zo zijn wij partner voor de Vlaamse overheid als opsteller van schattingsverslagen bij de erfbelasting en voor openbare besturen.


plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen

Wij maken een plaatsbeschrijving voor u bij aanvang van verbouwings- of nieuwbouwwerken.


Vastgoedadvies

Wij willen u graag, vanuit deskundigheid en ervaring, adviseren over de mogelijkheden van uw onroerend goed in het kader van verkavelen, aanvragen, voorschriften, waardebepaling, …